แก้วเบียร์เปล่าสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร

แก้วเบียร์เปล่าสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไร

ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายจะช่วยให้เกิดกระบวนการที่บูรณาการมากขึ้น รวมถึงการวางแผนและการจัดองค์กร ตลอดจนระบบและกลไกการรายงานแม้ว่าขบวนการโอลิมปิกจะส่งเสริมความสามัคคี แต่แก่นแท้ของกีฬาก็หมุนรอบแนวคิดของนักกีฬาหรือทีมที่แข่งขันกันเอง การแข่งขันนี้ทำซ้ำภายในขบวนการโอลิมปิก ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลแข่งขันกันเองเพื่อหารายได้ในการแพร่ภาพกระจายเสียงและ

ผู้สนับสนุนตลอดจนสำหรับแฟนๆ และผู้เข้าร่วม

เป็นการยากที่จะบอกว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังการระบาดใหญ่ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตโดยไม่คำนึงถึงการระบาดของ Covid-19 และเนื่องจากกรอบทั่วไปของอุตสาหกรรมการกีฬาสามารถทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนจากการกระจัดกระจายเป็นการทำงานร่วมกันและบูรณาการมากขึ้น ความร่วมมือและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นสามารถทำให้ขบวนการโอลิมปิกแข็งแกร่งขึ้น แนวทางแบบบูรณาการจะเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการดำเนินงาน พัฒนาขีดความสามารถ และมีส่วนช่วยในการสร้างชุมชนที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ในช่วงเวลาแห่งการหยุดชะงักนี้ การเปลี่ยนแปลงทางความคิด 3 แบบสามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืนจากผลลัพธ์สู่ผลลัพธมาตรฐานการรายงานในขบวนการโอลิมปิกมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ปริมาณหรือปริมาณของวัสดุที่ผลิต 

เช่น จำนวนเหตุการณ์ จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด ฯลฯ ในทางกลับกัน ผลลัพธ์เป็นผลหรือผลของการใช้หรือการผลิตผลลัพธ์ที่กำหนด เนื่องจากผู้จัดงานกีฬาย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง พวกเขาไม่ได้แสดงความมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์เนื่องจากหมายถึงผลที่ตามมาของการจัดงาน รายงานสามารถช่วยบรรเทาความขัดแย้งและความตึงเครียดระหว่างผลลัพธ์ที่เป็นบวกและลบหลังการแข่งขันกีฬาจากการรายงานที่พึงพอใจไปจนถึงการยอมรับผลกระทบด้านลบและด้านบวก

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย การแข่งขันกีฬาจะได้รับประโยชน์จากมาตรฐานความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นและความรับผิดชอบที่มากขึ้นต่อประชากรที่ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขบวนการโอลิมปิกควรเปิดกว้างมากขึ้นในการยอมรับและวิเคราะห์ผลกระทบด้านลบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ความรู้นั้นเพื่อพยายามลดระดับลงในขณะที่เพิ่มผลกระทบเชิงบวก

จากการแข่งขันสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ให้ทางออกแก่สังคม

กรอบงานปัจจุบันของอุตสาหกรรมกีฬาสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการวางกรอบและดำเนินการรายงาน พวกเขามักจะรีบเร่งที่จะย้ายไปร่วมกิจกรรมหรือโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการจัดแสดงที่สวยงามของสิ่งที่กีฬา (สามารถ) บรรลุได้ ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายจะช่วยให้เกิดกระบวนการที่บูรณาการมากขึ้น รวมถึงการวางแผนและการจัดองค์กร ตลอดจนระบบและกลไกการรายงาน ดังนั้น การรายงานแบบบูรณาการ กล่าวคือ การพิจารณาและการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้อำนาจผู้ถือสิทธิ์ในการเรียกร้องที่เป็นจริงมากขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาและการนำกีฬาไปใช้ในโครงการพัฒนา ไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับ IFs ในการบูรณาการกลไกการติดตามและประเมินผล – หน่วยงานของ UN เป็นผู้ดำเนินการ ไม่ควรมีผู้เข้าแข่งขันในขบวนการโอลิมปิกยกเว้นในทีมและนักกีฬาในสนามแข่งขันนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าเกมกระดานอาจช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎและนั่งอยู่กับที่เป็นเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เด็กมีสมาธิเพิ่มขึ้น และสามารถ

ปรับปรุงการศึกษาด้านสุขภาพโดยการกระตุ้นความสนใจและแรงจูงใจของผู้เล่น หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของกีฬาสำหรับสถาบันพัฒนาคือความยั่งยืนของผลกระทบของโครงการของพวกเขา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการขยายความคิดของผู้รับผลประโยชน์จากโครงการดังกล่าวจึงเป็นเรื่องสำคัญ และเกมกระดานสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเดิมพันของการพัฒนาที่แท้จริงและยั่งยืนคติพจน์ภาษาละติน “mens sana in corpore sano” จิตใจที่แข็งแรงในร่างกายที่แข็งแรงเป็นที่รู้จักกันดี แนวคิดคือการคำนึงถึงเกมทางปัญญาอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการออกกำลังกายในขณะออกแบบโครงการที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและการพัฒนา เนื่องจากอาจส่งผลกระทบมากกว่าที่คุณคิด ในโลกยุคโลกาภิวัตน์และโลกาภิวัตน์ที่ผู้คนถูกตัดขาดจากโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ โลกไฮเปอร์เรียลตามที่ Jean Baudrillard อธิบาย เกมเหล่านั้นอาจช่วยให้คนรุ่นต่างๆ ได้เชื่อมต่อกับโลกธรรมชาติ อีกครั้ง และช่วยให้ผู้คนเป็นผู้มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาใน ชุมชนของพวกเขา